واحد مراقبت

eSiemens-post

کاربرد: واحد مراقبت کامل شامل فیلتر، رگولاتور و روغن زن می باشد و برای تصفیه، تنظیم فشار و روانکاری هوای فشرده بکار میرود.
فیلتر :وظیفه تصفیه هوا (جذب رطوبت و ذرات معلق در هوا) را انجام میدهد.
رگولاتور (فشارشکن):امکان تنظیم فشار هوای خروجی را فراهم میکند
روغن زن :هوای خروجی را روانکاری میکند و باعث دوام تجهیزات پنوماتیک میگردد.

برای کارایی بیشتر و نتیجه بهتر توصیه میگردد:
* سایز واحد مراقبت متناسب با مقدار هوای عبوری و میزان مصرف انتخاب گردد
* برای رساندن هوای تصفیه شده و روغن کاری شده به تجهیزات پنوماتیک بعد از واحد مراقبت فقط از شلنگ پلی اورتان استفاده شود .
* برای اثربخشی بیشتر فیلتر، حتماً از شیر کشویی استفاده شود در فصول سرد از روغن رقیق تر و در فصول گرم از روغن غلیظ تر استفاده شود.