کالیبراتور صوت

eSiemens-post

با استفاده از کالیبراتور صدا، کاربر دستگاه صداسنج و یا میکروفن اندازه گیری قادر است تا عملکرد دستگاه خود را با یک (یا چند) تراز صدا (Sound Level) در یک (یا چند) فرکانس ثابت آزمایش و تنظیم نماید.
پیستون فون (Pistonphone) نوعی از کالیبراتور صدا میباشد که در ساخت آن به جای بلندگو برای ایجاد صدا، از یک پیستون که هوا را با فشار خارج میکند استفاده شده است.
لازم به توضیح است که کالیبراتور صدا تنها برای آزمون صحت عملکرد در یک فرکانس و بلندی صدا قبل از شروع اندازه گیری بوده و به هیچوجه جایگزین کالیبراسیون دوره ای صداسنج نمی باشد.
کالیبراتورهای صدا بر اساس دقت و ثبات صدای خروجی خود از نظر فرکانسی و تراز صدا به سه کلاس دقت ۱،۰و ۲ تقسیم می شوند.
کالیبراتورهای کلاس دقت ۰ در آزمایشگاه مرجع مورد استفاده قرارگرفته و کلاس ۱و ۲ به ترتیب برای آزمون و تنطیم صدا سنج های با کلاس دقت ۱و ۲ کاربرد دارند.