:MCB کلید اتوماتیک


 

که داراي دو مدار حفاظت حرارتی و حفاظت مغناطیسی در خود است.این کلید معمولا به عنوان کلیدفرعی در mcb کلید اتوماتیک تابلوهاي برق استفاده می شود و بیشتر در جریانهاي زیر 100 آمپر ساخته می شود.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان فروش ابزار دقیق این شرکت تماس حاصل نمایید.