نمایندگی فروش اینورتر دانفوس

eSiemens-post

Danfoss Inverter نمایندگی فروش اینورتر دانفوس : اینورتر (Inverter) یا مبدل برق دستگاه الکترونیکی است که جریان مستقیم (DC) را به جریان متناوب (AC) تبدیل می کند. جریان AC تبدیل شده می توانند بر اساس نیاز در هر ولتاژ و فرکانسی باشد که بوسیله ترانسفورماتورهای مناسب و مدارها کنترل می شود. ویژگی های اینورتر دانفوس

مشاهده کامل محصول →

نمایندگی فروش اینورتر تله مکانیک

eSiemens-post

Telemecanique Inverter نمایندگی فروش اینورتر تله مکانیک : اینورتر (Inverter) یا مبدل برق دستگاه الکترونیکی است که جریان مستقیم (DC) را به جریان متناوب (AC) تبدیل می کند. جریان AC تبدیل شده می توانند بر اساس نیاز در هر ولتاژ و فرکانسی باشد که بوسیله ترانسفورماتورهای مناسب و مدارها کنترل می شود. ویژگی های اینورتر

مشاهده کامل محصول →

نمایندگی اینورتر هیوندای

eSiemens-post

Hyundai Inverter نمایندگی اینورتر هیوندای : اینورتر (Inverter) یا مبدل برق دستگاه الکترونیکی است که جریان مستقیم (DC) را به جریان متناوب (AC) تبدیل می کند. جریان AC تبدیل شده می توانند بر اساس نیاز در هر ولتاژ و فرکانسی باشد که بوسیله ترانسفورماتورهای مناسب و مدارها کنترل می شود. ویژگی های اینورتر : كاهش

مشاهده کامل محصول →

نمایندگی اینورتر زیمنس

eSiemens-post

Siemens Inverter نمایندگی اینورتر زیمنس : اینورتر (Inverter) یا مبدل برق دستگاه الکترونیکی است که جریان مستقیم (DC) را به جریان متناوب (AC) تبدیل می کند. جریان AC تبدیل شده می توانند بر اساس نیاز در هر ولتاژ و فرکانسی باشد که بوسیله ترانسفورماتورهای مناسب و مدارها کنترل می شود. ویژگی های اینورتر زیمنس :

مشاهده کامل محصول →

نمایندگی اینورتر دانفوس

eSiemens-post

Danfoss Inverter نمایندگی اینورتر دانفوس : اینورتر (Inverter) یا مبدل برق دستگاه الکترونیکی است که جریان مستقیم (DC) را به جریان متناوب (AC) تبدیل می کند. جریان AC تبدیل شده می توانند بر اساس نیاز در هر ولتاژ و فرکانسی باشد که بوسیله ترانسفورماتورهای مناسب و مدارها کنترل می شود. ویژگی های اینورتر دانفوس :

مشاهده کامل محصول →

آخرین محصولات