اتصالات هیدرولیک

eSiemens-post

اتصالات شیلنگ ها که با تنوع بسیاری در سراسر جهان بصورت سفارشی برای کاربرد در جاهای خاص دربخش های مختلف بازار ساخته می شوند ، از لحاظ محیط خاصی که شیلنگ های هیدرولیک در آن استفاده می شود دارای مشترکاتی هستند. اگرچه برخی از تولیدات که عمومیت بیشتری دارند را می توان از طریق اینترنت

مشاهده کامل محصول →

هیدروموتور

eSiemens-post

هیدروموتور Hydro motor هیدروموتور : هیدروموتور،موتور هيدروليك عملگرهايي با دوران مداوم هستند كه جهت ايجاد گشتاور لازم براي دوران بار چرخشي مورد استفاده قرار ميگيرند.اين عملگرها در انواع دنده اي، پره اي و پيستوني طبقه بندي ميشوند. برای انتخاب یک هیدروموتور حداقل موارد ذیل باید مشخص گردد: حجم جابجایی روغن بر حسب cm3 حداکثر دبی

مشاهده کامل محصول →

هیدروموتور سای

eSiemens-post

هیدروموتور سای Sai Hydro motor هیدروموتور سای : هیدروموتور سای ،موتور هيدروليك عملگرهايي با دوران مداوم هستند كه جهت ايجاد گشتاور لازم براي دوران بار چرخشي مورد استفاده قرار ميگيرند.اين عملگرها در انواع دنده اي، پره اي و پيستوني طبقه بندي ميشوند. برای انتخاب یک هیدروموتور سای حداقل موارد ذیل باید مشخص گردد: حجم جابجایی

مشاهده کامل محصول →

هیدروموتور رکسروت

eSiemens-post

هیدروموتور رکسروت Rexroth Hydro motor هیدروموتور رکسروت: هیدروموتور رکسروت ،موتور هيدروليك عملگرهايي با دوران مداوم هستند كه جهت ايجاد گشتاور لازم براي دوران بار چرخشي مورد استفاده قرار ميگيرند.اين عملگرها در انواع دنده اي، پره اي و پيستوني طبقه بندي ميشوند. برای انتخاب یک هیدروموتور رکسروت حداقل موارد ذیل باید مشخص گردد: حجم جابجایی روغن

مشاهده کامل محصول →

هیدروموتور دنده ای

eSiemens-post

هیدروموتور دنده ای Hydro motor هیدروموتور دنده ای : هیدروموتور دنده ای ،موتور هيدروليك عملگرهايي با دوران مداوم هستند كه جهت ايجاد گشتاور لازم براي دوران بار چرخشي مورد استفاده قرار ميگيرند.اين عملگرها در انواع دنده اي، پره اي و پيستوني طبقه بندي ميشوند. برای انتخاب یک هیدروموتور دنده ای حداقل موارد ذیل باید مشخص

مشاهده کامل محصول →

آخرین محصولات