: MCCB کلید اتوماتیک


 
که داراي دو مدار حفاظت حرارتی و حفاظت مغناطیسی در خود است.این کلید معمولا به عنوان کلید اصلی mccb کلید اتوماتیک در تابلوهاي برق استفاده می شود و بیشتر در جریانهاي بالاي 100 آمپر ساخته می شود.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان فروش ابزار دقیق این شرکت تماس حاصل نمایید.