PLC


 
Plc یا همان کنترل کننده منطقی قابل برنامه ریزي از جمله تجهیزاتی است که امروزه در تابلوهاي برق زیاد استفاده می شود.این وسیله جهت کنترل فرایندهاي صنعتی کاربرد دارد

 

 

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان فروش ابزار دقیق این شرکت تماس حاصل نمایید.